ابعاد 35*140 سنگین

لوور ۱۴ سانت

کاربرد : لوور و پرگولا