ابعاد 35*80 سنگین

لوور 8 سانت

کاربرد : لوور و نما